Kasutustingimused

 

Müügitingimused

 1. Müügitingimused kehtivad haabneeme.swiiter.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Unifashion OÜ (edaspidi Veebipood swiiter.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad haabneeme.swiiter.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood haabneeme.swiiter.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel swiiter.ee

 

Hinnainfo

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on eurodes ja näidatud iga toote juurde kuuluval tootelehel. Unifashion OÜ jätab endale õiguse muuta müügihindu etteteatamiseta. Kõik hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 22%.

 

Müügilepingu jõustumine

Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

 

Tagastamisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Lisainfot tagastamise ja vahetamise kohta näeb siit: swiiter.ee/tagastamine

 

Vääramatu jõud

Veebipood swiiter.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood haabneeme.swiiter.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

 

Pretensioonide esitamise kord

 1. Tarbijal on õigus müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel pöörduda veebipood swiiter.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile swiiter@unifashion.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 3. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 4. Kaubal puuduste ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 5. Puudustega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood swiiter.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood swiiter.ee.
 6. Veebipood swiiter.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 8. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt swiiter.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel haabneeme.swiiter.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada.